Traços de vida. Taller d’escriptura creativa

Descripció del projecte

El projecte Traços de vida, és un taller pensat per a fomentar la integració d’uns col·lectius vulnerables (joves amb discapacitat o problemes de salut mental), que per les seves característiques i discapacitats, presenten un alt risc d’exclusió social. A través de la lectura i l’escriptura ens poden endinsar en el seu món interior, i poder fer un treball terapèutic més directe. A més, fan ús de la biblioteca i surten del centre per realitzar una activitat comunitària, fent-se visibles a la societat.

Objectius del projecte

Objectius GENERALS:
• Promoure la integració social
• Vincular als usuaris en un recurs comunitari, com la biblioteca.
• Crear un espai d’intercanvi d’experiències enriquidor
• Afavorir l’expressió emocional mitjançant l’escriptura.
• Fomentar el plaer per la lectura i la descoberta de la biblioteca

Objectius ESPECÍFICS:
• Millorar i potenciar habilitats necessàries des de el punt de vista del rol social.
• Treballar l’adequació en diferents espais comunitaris.
• Potenciar el treball en equip. Fomentar la cohesió i millorar les habilitats d’interacció.
• Augmentar la creativitat per afavorir la capacitat de resolució de conflictes.
• Conèixer i identificar sentiments i emocions diverses a través de la lectura
• Fomentar la tolerància, el respecte i la confiança entre els membres d’un grup
• Millorar la cohesió i augmentant el sentiment de pertinença a un col·lectiu.
• Millorar i/o mantenir les habilitats de comunicació.

Activitats, accions o serveis desenvolupats fins aquest moment

• Fidelització amb la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre, tant amb els adults (Centre de dia), com amb els adolescents (Hospital de dia) i amb la Fundació Mercè Pla.
• Visita a les instal·lacions de Ràdio Tortosa per gravar un programa per explicar el projecte i lectura en directe de dues històries per part dels usuaris
• Participació anual a la Fira Solidària, amb lectura de contes i des del 2013 amb la lectura de relats escrits per ells mateixos al taller de Traços de vida.
• Participació diada de Sant Jordi amb la lectura dels relats resultants del taller.
• Exposicions anuals amb tots els treballs realitzats cada curs.
• Des del 2016, per tancar les sessions del taller Traços de vida, es confecciona un llibre amb totes les històries col·lectives que s’han creat.
• Usuaris de la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre formen part d’un programa de voluntariat amb la biblioteca on desenvolupen tasques molt diverses (internes i d’atenció al públic) que els ajuden a trencar els murs que sovint es creen.
• Presentació del projecte a la Fira Literària Joan Cid i Mulet a Jesús. Abril 2014.
• Participació a la Jornada ‘Biblioteca pública i compromís social’, realitzada a la biblioteca Pública de Tarragona per presentar ‘Traços de vida.

Agents que participen i/o donen suport al projecte

Departament d’Ensenyament de les Terres de l’Ebre, Central de Biblioteques de les Terres de l’Ebre, Ràdio Tortosa, Consorci per la Normalització Lingüística, Amigues i amics de la UNESCO Tortosa, Associació Atzavara-arrels, Associació Obre’t’ebre, Escola d’Educació Especial Sant Jordi, CRAE Coll de l’Alba