Taller d'escriptura creativa: Traços de vida

Descripció del projecte

L’escriptura és una de les formes de comunicació més elementals, que a través del medi escrit, ens permet expressar realitats molt diverses. El Taller d’escriptura creativa Traços de vida, esdevé un motlle formal idoni per fer volar la imaginació a través de la paraula escrita, i ens permet practicar el plaer d’escriure sense complexos i aprendre d’una manera participativa i oberta. L’escriptura creativa s’entén com un procés, més que com una finalitat, perquè vol potenciar la capacitat d’expressió personal i la llibertat d’expressió per sobre del missatge, acostant el món de la lectoescriptura a joves i adolescents a través d’una metodologia lúdica i divertida. D’altra banda, ens permet fer un treball d’inclusió social ja que l’activitat es porta a terme amb joves d’entre 12-17 anys de l’Hospital de dia infantojuvenil de la Fundació Pere Mata, sovint estigmatitzats en el seu entorn més immediat. D’aquesta manera, poden sortir del centre i realitzar altres iniciatives fora del recinte estrictament hospitalari, interactuant amb altres institucions i fent-se socialment més visibles.

Objectius del projecte

Objectius GENERALS:
• Afavorir l’expressió emocional mitjançant l’escriptura.
• Elaborar una obra pròpia per augmentar l’autoestima dels participants.
• Utilitzar, participar i vincular als usuaris en un recurs comunitari, com la biblioteca.
• Fomental el plaer per la lectura i la descoberta de la biblioteca

Objectius ESPECÍFICS:
• Millorar i potenciar les habilitats necessàries des de el punt de vista del rol social.
• Treballar l’adequació en diferents espais comunitaris.
• Fomentar la cohesió grupal i millorar les habilitats d’interacció.
• Augmentar la creativitat per afavorir la capacitat de resolució de conflictes.
• Potenciar el treball en equip.
• Conèixer i instaurar hàbits bàsics (horaris, normes, material, espai...)
• Fomentar la tolerància, el respecte i el treball en equip.
• Millorar i/o mantenir les habilitats de comunicació.

Activitats, accions o serveis desenvolupats fins aquest moment

• Fidelització de la relació amb la Fundació Pere Mata, tant amb els adults (Centre de dia), com amb els adolescents (Hospital de dia).
• Exposicions anuals amb tots els treballs realitzats cada curs (amb la participació dels usuaris amb tot el procés de muntatge).
• Al juny d’aquest any, per tancar les sessions del taller Traços de vida, hem confeccionat un llibre amb totes les històries col·lectives que s’ha creat.
• Visita a les instal·lacions de Ràdio Tortosa per gravar un programa per explicar el projecte i lectura en directe de dues històries per part dels usuaris.
• Participació anual a la Fira Solidària, primer amb lectura de contes i des del 2013 amb la lectura de relats escrits per ells mateixos al taller de Traços de vida.
• Participació durant la diada de Sant Jordi amb la lectura dels relats resultants del taller.
• Usuaris de la Fundació Pere Mata (tan joves com adults) formen part d’un programa de voluntariat amb la biblioteca on desenvolupen tasques molt diverses, tan internes com d’atenció al públic i que els ajuden a trencar els murs que sovint s’estableixen al voltant de la gent amb
problemes de salut mental.

Resultats obtinguts

Fins al moment, valorem l’activitat molt positivament, tant des de la biblioteca com des de la Fundació. En primer lloc perquè veiem que els usuaris coneixen i utilitzen els serveis bibliotecaris de forma autònoma. I després, a nivell terapèutic també, perquè hem observat que el que escriuen no sempre es tot inventat i que hi ha alguns aspectes rellevants que permeten als terapeutes i educadors socials fer un treball posterior més directe i profund, ja que veuen en les narracions detalls significatius que poden recuperar després durant la teràpia i que no surten de cap altra manera. Cal afegir en aquest àmbit, el trencament d’estereotips pel que fa a aquestes patologies, i la millora de l’autoestima al sentir-se part de la comunitat i poder fer activitats fora del centre. (Veure annexos 2 i 3). A més, els joves que participen de l’activitat, a part d’assistir al programa Biblioones de Ràdio Tortosa per gravar un programa per a donar a conèixer l’activitat (podeu escoltar el programa al podcast del Biblioones del 14 de maig del 2015 http://www.radiotortosa.cat/ca/programa/biblioones), també han participat en diferents esdeveniments de la ciutat com ara la Fira Solidària, Nadal Jove, la diada de Sant Jordi... llegint les narracions que ells havien escrit i dinamitzant tallers d’escriptura creativa.

Arrel d’aquesta activitat, s’ha establert un conveni de cooperació i voluntariat amb usuaris de la Fundació Pere Mara, tan adults com adolescents i poc a poc s’incorporen a la societat. Iniciatives com aquesta ajuden a trencar barreres i a eliminar estigmes socials, facilitant la reinserció social i laboral.

Agents que participen i/o donen suport al projecte

- Fundació Pere Mata (Hospital de dia i Centre de Dia)
- Departament d’ensenyament de les Terres de l’Ebre
- Emissora Municipal Ràdio Tortosa.
- Consorci per la Normalització Lingüística
- Associació Obre’t’ebre
- Amigues i amics de la UNESCO Tortosa
- Associació Atzavara-arrels
- Centre Residencial d’Acció Educativa Coll de l’Alba