Biblioteca pública per a tothom. Infància i diversitat funcional: el dret a la lectura pública

Descripció del projecte

Infància i diversitat funcional és un projecte que pretén oferir un espai de lectura accessible, donar suport a la inclusió de les persones amb diversitat funcional a través d’un centre d’interès infantil i diverses activitats de participació i/o visualització d’aquest col·lectiu.

Objectius del projecte

- Oferir serveis de lectura pública accessibles a infants amb diversitat funcional.
- Donar visibilitat i eines de coneixement als infants sobre la diversitat funcional.
- Oferir informació divulgativa i educativa sobre infància i diversitat funcional a familiars i educadors/es.

Activitats, accions o serveis desenvolupats fins aquest moment

Des de fa 6 anys realitzem un cicle d’activitats al mes de desembre coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat (3 de desembre) que s’emmarquen en la programació municipal per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

L’any 2014 hem encetat una nova hora del conte per a infants a càrrec del Grup Indi de l’Esplai Pubilla Casas Can Vidalet d’adults amb discapacitat intel·lectual. Aquest any 2015 per motius aliens a la biblioteca s’han deixat de realitzar.

L’any 2015 s’han iniciat contes a càrrec d’un grup de teatre de malalts mentals pertanyents a Germanes Hospitalàries Benito Menni de forma estable a totes les biblioteques de L’Hospitalet de Llobregat.

Resultats obtinguts

Per a l’equip de la Biblioteca Josep Janés i la Xarxa de Biblioteques de L’Hospitalet els resultats obtinguts que realment ens importen són qualitatius.
Augment d’usuaris que fan servir el centre d’interès ja sigui presencialment o a través del préstec interbibliotecari.
Creació d’una oferta de narració oral per a infants amb discapacitat a L’Hospitalet de Llobregat. Augment de la visualització de la diversitat funcional a través de la literatura i les activitats a la Biblioteca.
Espai de trobada i relació entre infants amb i sense pluridiscapacitat.
Establiment d’una xarxa de contactes i col·laboracions estable per part de la Biblioteca.
Extensió de l’hora del conte inclusiva a d’altres biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de L’Hospitalet.

Indicadors quantitatius.
El centre d’interès disposa de 706 exemplars, als quals s’han de sumar els llibres inclusius. El fons ascendeix aproximadament a 900 exemplars. Aquest número suposa gairebé un 7% de la col·lecció infantil.
La mitjana de préstecs del centre d’interès des de gener fins al novembre (inclòs) de 2015 ha estat d’un 20%, s’han prestat 700 documents.
A continuació exposem el quadre d’activitats realitzades des de l’any 2008 fins el 2015 relacionades amb el centre d’interès de diversitat funcional. La mitjana d’assistents per activitat és de 35.

Agents que participen i/o donen suport al projecte

Des de l’any 2006 hem col·laborat amb aquests agents:
Biblioteca Pública Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi de Llobregat especialitzada en discapacitat.
Centre de Recursos Pedagògics de L’Hospitalet.
Esplai Pubilla Casas Can Vidalet. Grup Indi d’adults amb discapacitats intel·lectuals. Federació ECOM.
Grupo Sifu d’integració laboral de persones amb discapacitat. De forma trimestral la Biblioteca realitza recomanacions de lectures i cinema.
Idibell (Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge).
Associació de Suport M3 L’Hospitalet de Llobregat.
Mestres d’educació especial de L’Hospitalet de Llobregat.
Negociat de promoció i participació de les persones amb discapacitat de L’Hospitalet de Llobregat.
Hoptoys empresa que es dedica a les joguines accessibles i adaptades ens ha proporcionat un lot de materials per l’exposició de l’any 2014.
Germanes Hospitalàries Benito Menni.
Escola d’educació especial Estel Can Bori, la biblioteca acull a un alumne en pràctiques. Servei d’Informació Selectiva del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.