TAMBÉ PUC... Ser jardiner i ser bibliotecari a la Biblioteca Bellvitge

Descripció del projecte

Consisteix a integrar en la dinàmica de la biblioteca a un col·lectiu en desequilibri social al barri de Bellvitge, els usuaris de l’Associació de Suport al Disminuït Psíquic M.D.B. La biblioteca esdevé un espai idoni per normalitzar la seva vida social, augmentar la seva autoestima i apoderar a les seves famílies i així, compensar desigualtats i reforçar el sentiment de pertinença a la comunitat. Dos matins a la setmana aquestes persones aprenen i realitzen tasques pròpies de la biblioteca, guiats pel personal tècnic: segellen, endrecen, donen suport a les visites escolars, tenen cura i fan difusió de les plantes medicinals de la terrassa, etc.

Objectius del projecte

- Des de la biblioteca pública, facilitar la inclusió, la visibilitat social i el rol com a agents proactius en la vida del barri de les persones amb diversitat funcional.
- Augment de l’autoestima i de l’autonomia de les persones amb diversitat funcional del barri de Bellvitge i de les seves famílies.
- Potenciar la comunicació, l’expressió verbal i no-verbal, i si s’escau, també l’escrita, juntament amb la capacitat d’escolta activa i d’atenció dels usuaris de Tallers Bellvitge.
- Creació i manteniment d’hàbits i aptituds laborals i foment del treball en equip, contribuint al desenvolupament del pensament crític de les capacitats creatives i de manipulació.

Activitats, accions o serveis desenvolupats fins aquest moment

- S’han dissenyat dos programes dins del projecte JO TAMBÉ PUC...:
- JO TAMBÉ PUC... Ser jardiner a la Biblioteca Bellvitge.
- JO TAMBÉ PUC... Ser bibliotecari a la Biblioteca Bellvitge.
- Els participants arriben acompanyats pel seu monitor i saluden al personal de la biblioteca. Comparteixen espais privats de la biblioteca, com ara: l’office i la zona per deixar els abrics i bosses que porten.
- Van identificats amb el mateix distintiu que el personal de la biblioteca, especificant la paraula “col·laboradors”.
- Un cop preparats, reben les instruccions dels tècnics bibliotecaris i posen en pràctica les seves capacitats d’escolta activa, concentració i comunicació.
- Un cop informats de les tasques a realitzar i acompanyats pel personal de biblioteques van realitzant aquestes feines.
- Les tasques més habituals són:
- JO TAMBÉ PUC... Ser Bibliotecari: Segellar documents, endreçar, col·locar llibres, guillotinar, atendre trucades, destruir paper, folrar, elaborar punts de llibre, esborrar codis de barres i posar-hi cinta adhesiva, etiquetar punts, donar suport a les visites escolars, entre d’altres.
- JO TAMBÉ PUC... Ser jardiner: sessions teòriques per conèixer les característiques de les plantes, la seva evolució, creixement i les seves necessitats; regar i fer el manteniment de les jardineres, confecció dels cartells senyalitzadors de les plantes, netejar la terra, plantar, adobar, entre d’altres.
- En finalitzar cada sessió, el grup fa una breu valoració i intercanvi de vivències i anècdotes succeïdes durant la realització de les tasques amb el personal de la biblioteca.

Resultats obtinguts

- Els usuaris de Tallers Bellvitge i les seves famílies se senten partícips i completament integrats en la comunitat i en l’equip de treball de la biblioteca del seu barri, potenciant el seu optimisme i el sentit de pertinença a un grup.
- Els usuaris habituals de la Biblioteca Bellvitge normalitzen i valoren la presència constant d’aquest col·lectiu en el dia a dia de la biblioteca.
- Els nens que venen a les visites escolars també normalitzen la presència d’aquestes persones i la tasca que fan, associant-los com a un treballador més de la biblioteca, fent-se visibles les seves capacitats i possibilitats.
- Hi ha una millora important del coneixement de les biblioteques (què són i què fan), dels seus usuaris i les seves normes.

Agents que participen i/o donen suport al projecte

Xarxa de Biblioteques de l’Hospitalet de Llobregat
Biblioteca Tecla Sala
Associació de Suport al Disminuït Psíquic Mare de Déu de Bellvitge: Centre Ocupacional de Tallers Bellvitge
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.
APS L’Hospitalet
Alumnes en pràctiques Projecte LINK amb l’IES Bellvitge