Lectures en veu alta per a persones amb discapacitat visual

Descripció del projecte

El projecte “Lectura en veu alta” neix amb la intenció de cobrir les necessitats lectores i de fomentar la lectura entre el col·lectiu de persones amb discapacitat visual: persones cegues o amb baixa visió, que no poden accedir a la lectura en les mateixes condiciones que la resta de persones usuàries. Des de la biblioteca s'ofereixen sessions d'una hora de durada i una periodicitat mensual (de setembre a juny), en un espai agradable per poder gaudir de la lectura a través de la escolta de relats curts, en prosa, poesia, etc. Que s'inicien i finalitzen en la mateixa sessió. Les lectures són realitzades per persones col·laboradores.

Objectius del projecte

• Oferir un nou servei a la biblioteca adreçat a persones amb discapacitat visual interessats per la literatura.
• Fomentar la lectura en un col·lectiu en risc d’exclusió social.
• Ampliar l’àmbit d’usuaris i usuàries que utilitzen les biblioteques públiques.
• Apropar la literatura oral a través de l’escolta.

Activitats, accions o serveis desenvolupats fins aquest moment

Des de l'any 2018 que es va iniciar l'activitat, s'ofereixen sessions periòdiques mensuals els dissabtes per la tarda amb una durada de 1h de setembre a juny.
Paralel·lament a l'activitat s'ofereix servei de préstec de documents que els poden interessar a aquest col·lectiu com ara documents sonors: audio llibres, pel·lícules amb audiodescripció, cd's de música, llibres en lletra gran etc.
Per tal d'afavorir l'escolta s'utilitza un bucle magnètic portàtil per tal que les persones usuàries d'audífon puguin sentir les lectures còmodament.

Resultats obtinguts

L'any 2018 es varen realitzar 14 sessions amb 18 inscrits de mitjana i un total de 230 assistents a sessions.
L'avaluació de l'acció confirma la consolidació i cohesió del grup d'unes 15 persones fixes que fluctuen en un grup de fins a 20 persones. La valoració per part dels participants com dels col·laboradors lectors és molt possitiva. Per part dels participants, es valora del fet de poder comptar amb una activitat que els fa sortir de casa, relacionar-se amb altres persones, gaudir de l'esccolta de la literatura i de la lectura per plaer. Les persones col·laboradores que llegeixien han valorat el sentir-se molt còmodes durant l'activitat, ben acollits i sovint verbalitzen la seva voluntat de repetir l'experiència. Des de la biblioteca es valora molt possitivament per la bona rebuda i per sentir que donem resposta a una necessitat que no estava coberta fins al moment.

Contribució del projecte a la cohesió i inclusió social i a minimitzar els desequilibris socials

Amb aquesta activitat es dona accés a la lectura a un col·lectiu en risc d'exclusió social per causa de discapacitat. Tot i que a les biblioteques existeixen nombrosos exemples de recursos i documents adreçats a aquest col·lectiu, les persones amb una afectació més severa i el col·lectiu de persones grans generalment quedaven excloses per manca d'autonomía. El fet de ser una activitat amb una periodicitat regular i que sempre es realitza en la mateixa zona ubicada a la planta baixa i molt a prop de l'entrada dona seguretat als participants.

Agents que participen i/o donen suport al projecte

Servei de la Gent Gran de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Oficina de la ONCE de Vilanova i la Geltrú, Associació de Gent Gran Esplai "La Caixa", Associació gent gran de la mar, Aula d'ext. universitària de gent gran Garraf, Cal Pallissa, COMPEX, Fundació amics de la gent gran, Grup de Jubilats de Comissions Obreres, Unió de jubilats UGT APG, Federació Associacions de Veïns, Grup Dones amb Memòria, Casal Municipal de la Gent Gran.