Sobre

El mapa de projectes socials té com a finalitat:

  • Contribuir a visualitzar els projectes que duen a terme les biblioteques públiques per a la millora social del seu entorn o comunitat.
  • Mostrar al tercer sector les possibilitats d´actuacions conjuntes en el territori.
  • Evidenciar a les administracions públiques la necessitat de seguir invertint en las biblioteques públiques.
  • Potenciar l´intercanvi de coneixement i aprendre de les "millors pràctiques".

Nota: Cada projecte és en la llengua en què s´ha realitzat: català o castellà.

Convocatòria per anys

Cada any incorporem els projectes millor avaluats a la convocatòria del Premi "Biblioteca Pública i compromís social". En el mapa destaquem els projectes acceptats, els finalistes i els guanyadors. Dels guanyadors i finalistes hi ha un enllaç al projecte.

Knowledge map of public library projects for combating social exclusion.
First edition (2014) was supported by a grant from the PL2020 Programme of the R&W.