Scrabble de Integración Social

Agents que participen i/o donen suport al projecte

Institut d'Educació Secundària Bendinat
IMEB (Institut Municipal d'Educació i Biblioteques)